I. INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO

Referendum w sprawie medycyny naturalnej

Czym jest kampania „Referendum w sprawie medycyny naturalnej”?KLIKNIJ TUTAJ, ABY PODPISAĆ PETYCJĘ

Celem kampanii jest zagwarantowanie wszystkim obywatelom Unii Europejskiej wolnego dostępu do osiągnięć medycyny naturalnej opartej na podstawach naukowych poprzez przeprowadzenie referendum w sprawie medycyny naturalnej we wszystkich 27 krajach członkowskich. Aby do tego doszło, konieczne jest zdobycie miliona podpisów pod petycją z żądaniem natychmiastowego przeprowadzenia przez Unię takiego głosowania.

Dlaczego taka inicjatywa jest potrzebna?

Click here to download a copy of the petition form.Pod hasłami „ochrony zdrowia publicznego” coraz częściej wprowadzane są w Europie surowe przepisy zabraniające rozpowszechniania informacji na temat dostępnych leków naturalnych i ich zastosowań. Dzieje się tak pomimo faktu, że każdego roku miliony ludzi umierają na skutek zawałów serca, wylewów, raka, a tysiące badań klinicznych wykazało, że istnieją naturalne środki (w tym m.in. terapie witaminowe), które mogą zapobiegać tego rodzaju schorzeniom.

Kliknij tutaj1; tutaj2; tutaj3, aby się dowiedzieć, w jaki sposób restrykcyjne prawo Unii Europejskiej dotyczące medycyny naturalnej zagraża także wolności wyboru w Stanach Zjednoczonych.

II. INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO

Odrzuć Traktat Lizboński!

Odrzuć Traktat Lizboński!

Wcześniej celem naszej kampanii dotyczącej referendum był apel, aby wszystkim obywatelom dać możliwość zagłosowania w referendach w sprawie Traktatu Lizbońskiego. Dotychczas ponad ćwierć miliona ludzi w całej Europie podpisało nasze petycje. Jednakże nie jest to wystarczające, by przeszkodzić w pogłębianiu niedemokratycznych planów „Brukselskiej UE” w sprawie ostatecznej ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego. Stąd jesteśmy zmuszeni do dostosowania naszych żądań.

Odtąd w sprawie Traktatu Lizbońskiego jedyną właściwą reakcją jest jego całkowite odrzucenie oraz apel do wszystkich, zarówno polityków, jak i obywateli w całej Europie, aby czynili podobnie.

Prosimy kliknąć poniższy przycisk, aby wyrazić swoje poparcie dla odrzucenia Traktatu Lizbońskiego.

KLIKNIJ TUTAJ, ABY ZŁOŻYĆ ONLINE SWÓJ PODPIS W NASZEJ PETYCJI O ODRZUCENIE TRAKTATU LIZBOŃSKIEGO

Dlaczego należy odrzucić Traktat Lizboński?

Wybory prezydenckie w USA w 2008 r. pokazały, jak ważne jest, aby obywatele mieli prawo do odrzucenia zasad rządzenia, które nie reprezentują już ich interesów.

Traktat Lizboński pozbawia jednak obywateli Europy takiej możliwości – obecnego pokolenia oraz wszystkich następnych.

Ponadto Traktat Lizboński pozyskuje przychylność władz Europy dla interesów korporacyjnych i wyklucza podstawowe zasady demokracji.

Co dla obywateli oznaczałoby w Europie przyjęcie postanowień Traktatu Lizbońskiego na poziomie europejskim: brak rozdziału praw konstytucyjnych; brak możliwości demokratycznego wyboru prezydenta jako głowy rządu na poziomie wykonawczym oraz brak możliwości zmiany władz na poziomie wykonawczym, które nadużyły lub ograniczyły prawa człowieka.

Odrzucamy całkowicie taką wizję Europy!

III. INICJATYWA NA RZECZ REFERENDUM EUROPEJSKIEGO

Petycja na rzecz Europy tworzonej przez ludzi – dla ludzi

Co leży u podstaw tej petycji?

13 listopada 2007 roku ponad 30 osób ocalałych z obozu zagłady Auschwitz oraz z innych nazistowskich obozów koncentracyjnych spotkało się w Oświęcimiu na jednodniowej konferencji. Ta wyjątkowa grupa ludzi o ukształtowanym przez historię kręgosłupie moralnym zdecydowała się podzielić swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi przyszłości Europy. W czasie uroczystej ceremonii podzielili się oni swoimi doświadczeniami i zaproponowali budowę „Europy tworzonej przez ludzi i dla ludzi”.

„To nie jest kampania polityczna, ale kwestia moralna” – powiedział August Kowalczyk, założyciel Auschwitz Hospice Foundation (Fundacja Pomnik – Hospicjum Miastu Oświęcim), będący jednocześnie głównym organizatorem konferencji.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konferencji w Oświęcimiu, kliknij tutaj.

Jakie są założenia konstytucji „Europy tworzonej przez ludzi i dla ludzi”?

KLIKNIJ TUTAJ, ABY POPRZEĆ KONSTYTUCJĘ „EUROPY TWORZONEJ DLA LUDZI, PRZEZ LUDZI”.

Dokument ten skupia się na ochronie życia i zdrowia obywateli Europy przed zgubnym wpływem korporacji, których wielomiliardowe dochody są wynikiem traktowania ciała ludzkiego jako rynku zbytu. Wspólnym mianownikiem łączącym przemysł farmaceutyczny i producentów genetycznie modyfikowanej żywności są opatentowane produkty, które służą interesom ogromnych grup inwestycyjnych, narażając tym samym zdrowie i życie milionów ludzi. Z tego powodu konstytucja nawołuje do przestrzegania prawa do zdrowia, życia, stosowania naturalnej żywności oraz ochrony godności człowieka i wartości społecznych.

Pełny tekst konstytucji znajduje się tutaj.

Dlaczego taka inicjatywa jest potrzebna?

Debacie nad Traktatem Lizbońskim towarzyszą wypowiedzi ocalałych z Auschwitz, według których ich los był konsekwencją pogardy dla ludzkiego życia i lekceważenia potrzeb człowieka.

Europa powinna być budowana w oparciu doświadczenia przeszłości, a podstawową zasadą – jej kształtowanie dla ludzi i przez ludzi. Zasada ta jest jednak stale łamana, a świat staje się coraz bardziej niewrażliwy na świadectwa byłych więźniów Auschwitz o głodzie i nędzy, o niszczącej sile niewolniczej pracy, o wojnie, nienawiści i zbrodniach nazistowskich.

Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej organizacji Zysk ważniejszy od życia setki tysięcy ludzi uwięzionych w obozach koncentracyjnych w całej Europie straciło życie, wykonując niewolniczą pracę na rzecz żądnych zysku korporacji. Co więcej, dziesiątki tysięcy osób zginęło na skutek pseudomedycznych eksperymentów prowadzonych na więźniach. Badania te zlecane były przez chemiczny koncern IG Farben, w którego skład wchodziły firmy takie jak Bayer, BASF czy Hoechst. Pomimo tych faktów, spadkobiercy koncernu IG Farben także dzisiaj zagrażają życiu milionów ludzi – czynią to jednak, wykorzystując bardziej wyrafinowane metody.

Polityczni przywódcy wspierający interesy przemysłu farmaceutycznego, tacy jak George BushNicolas Sarkozy, przygotowują nas do wojny i otwarcie debatują na temat III wojny światowej.

Nadszedł więc czas, aby obywatele Europy zaczęli walczyć o prawo do zdrowia i życia, dostęp do naturalnej żywności oraz ochronę godności człowieka i wartości społecznych.

IV. PETYCJA w sprawie znakowania żywności modyfikowanej genetycznie ( gmo )

My, niżej podpisani, domagamy się wprowadzenia i egzekwowania prawa umożliwiającego konsumentom w pełni świadomy wybór pomiędzy produktami zawierającymi modyfikowane genetycznie składniki oraz tymi w pełni wolnymi od GMO.

Biorąc pod uwagę coraz większą ilość niepokojących doniesień naukowych, świadczących o szkodliwości produktów powstających w wyniku manipulacji genetycznych, chcemy mieć możliwość samodzielnego decydowania o tym, co znajdzie się na naszych talerzach. Dlatego domagamy się jednoznacznych przepisów dotyczących znakowania produktów spożywczych zawierających GMO i ich pochodne, a ponadto wprowadzenia oznaczeń gwarantujących, że dany produkt powstał bez wykorzystania wspomnianej technologii, tj. wyłącznie z organizmów bez sztucznie wprowadzonych genów.

Petycja dostępna jest pod adresem:

http://www.naturalnegeny.pl/petycja/

Reklamy